Artesà des de 1974

                                                 

 Ayuso, artesà dedicat a la joieria des de 1974. Faig models propis, reparacions i transformacions. De vegades és el client el dissenyador. Hi ha l’ opció d’utilitzar el material aportat pel client: metall, pedres... i així cobro únicament el treball.  Els preus de les joies varien en funció de la qualitat dels materials que la componen. Es poden triar altres qualitats i així variar-ne el preu.Pressupostos sense compromís

 


Ayuso, artesano dedicado a la joyeria desde 1974. Hago modelos propios, reparaciones y transformaciones. Aveces es el cliente el diseñador. Hay la opción de utilizar el material aportado por el cliente: metal, piedras ...., y asi cobro unicamente el trabajo. El precio de las joyas varia en función de la calidad de los materiales que la componen. Se puede escoger otras calidades y asi variar el precio. Presupuestos sin compromiso.

    Imagen de seguimiento